Úvodní stránka

Vítejte na stránkách veterinárního dermatopatologického servisu, který zajišťuji pro české i zahraniční veterinární lékaře již od roku 1998.

Tyto stránky jsou určeny výhradně pro veterinární lékařky a lékaře, nikoli pro majitele či chovatele psů a koček, které v případě jejich zájmu o klinické dermatologické vyšetření u mne odkazuji na Kliniku Jaggy v Brně, kam se mohou k vyšetření objednat na recepci na telefonním čísle +420 545 234 035.

Co nabízím

Nabízím erudované dermatohistopatologické vyšetření, okořeněné expertízou klinického dermatologa. Vyšetřuji kožní biopsie psů, koček a koní, a to zejména zánětlivých, suspektně imunitně zprostředkovaných, alopetických, seboroických, pigmentačních, atrofických a bizarních kutánních procesů.

Vzhledem k tomu, že nejsem specialista onkologický histopatolog, doporučuji zjevné neoplastické procesy zasílat diplomovaným patologům do adekvátních laboratoří, nikoli ke mně. Vzhledem k omezenému zázemí nejsem navíc schopen provádět imunotypizaci a fenotypizaci neoplazií, stejně tak neprovádím imunohistochemická a jiná imunologická vyšetření u non-neoplastických procesů.

Kdy odebírat kožní bioptáty

 1. Kožní onemocnění nereagující na racionální léčbu
 2. Obecně pokud není známa diagnóza do 3 měsíců od počátku onemocnění
 3. Perzistující ulcerózní onemocnění
 4. Zjevně život nebo zdraví ohrožující kožní onemocnění
 5. Jakékoli onemocnění, kde je nutno exaktně stanovit diagnózu z důvodu nákladné nebo potenciálně rizikové terapie
 6. Kdykoli potřebujete prokonzultovat jakéhokoli dermatologického pacienta
 7. Jakékoli neoplastické bujení nebo suspektní neoplastické bujení (nicméně u zjevných neoplastických procesů doporučuji zasílat biopsie diplomovaným patologům do jiných diagnostických laboratoří)

Co lze očekávat od mého dermatopatologického vyšetření:

 1. Dermatohistopatologickou diagnózu
 2. V řadě případů etiologickou diagnózu, pokud jsou histopatologické změny diagnostické
 3. Vyloučení / potvrzení klinických diferenciálních diagnóz
 4. Návrh dalšího postupu, včetně obecných možností terapie, pokud lze na základě histopatologie a klinickopatologické korelace provést
 5. Zprávy zasílám e-mailem současně spolu s fakturou. Příklad histopatologické zprávy najdete tady.
 6. Výsledky sděluji pouze referující veterinární klinice / lékařce / lékaři, nikoli majiteli (lze po domluvě s oš. vet. lék.)
 7. V případě potřeby telefonické nebo e-mailové prodiskutování vyšetřovaného pacienta

Těším se na spolupráci a přeji inspirativní čtení na mých stránkách.

MVDr. Jan Rybníček DipECVD
EBVS® European Veterinary Specialist™ in Dermatology