Odběr

Kožní biopsie – odběr a zasílání

Vybavení

Lokální anestetikum (2% mesocain, lidocain), jehla, stříkačka, jednorázový skalpel, kožní bioptický průbojník (punch biopsy – 4, 6 a 8 mm v průměru), oftalmologická pinzeta, nůžky, jehelec, šicí materiál, výsušky, 10% neutrální pufrovaný formalín pro rutinní histopatologii. Pozor na použití 2% lidokainu u koček – maximální bezpečná dávka je cca 0,5-0,75 ml pro 4 kg kočku, lze zředit 1:1 s fyziologickým roztokem (u psů cca 1 ml / 4 kg váhy).

Výběr místa biopsie

Výběru léze věnujte zvýšenou pozornost a při odběru vzorku dodržujte následující podmínky:

 1. Je nutno zvolit nejreprezentativnější léze, odběr je vhodné provést z více míst, jež reprezentují vývoj onemocnění. Vždy je nutno se zaměřit zejména na primární léze
 2. Pokud je léze malá, umístěte ji doprostřed bioptátu
 3. Bioptát by měl vždy obsahovat co nejméně zdravé kůže
 4. Pokud je léze větších rozměrů, odeberte reprezentativní vzorek z oblasti, která vykazuje nejméně sekundárních změn jako výraznou ulceraci, exkoriaci apod.
 5. Vždy se snažte, aby nejreprezentativnější část léze byla uprostřed bioptátu
 6. Nikdy neodstraňujte krusty, hyperkeratózy, „nečistoty“ apod., reprezentují vývoj onemocnění a často mohou být jedinou diagnostickou tkání…

Provedení odběru (ilustrační video zde)

 1. Místo biopsie se nesmí holit (k odstranění srsti lze použít strojek nebo nůžky) a dezinfikovat, lokální anestetikum je nutno striktně aplikovat subkutánně. Veškeré manipulace před odběrem (dezinfekce, holení, odstranění strupů atd.) způsobují vznik artefaktů a následující potíže při vyhodnocení.
 2. Počet bioptátů – obecně čím více, tím lépe. Racionální přístup reprezentují minimálně 2–3 bioptáty, ideálně 3–5.
 3. Velikost biopsie – musí být reprezentativní. Záleží na procesu a na způsobu odběru. Rozlišují se dva typy odběru: kruhový – „punch“ (kruhovitý pomocí bioptického průbojníku, většinou o průměru 6 mm) a incizní – „wedge“ (incizní biopsie pomocí skalpelu – vytvoří se elipsovitý či rhomboidní tvar). Kruhová biopsie se provádí u většiny suspektně zánětlivých kožních onemocnění, kdy je nutno odebrat vzorek ze středu reprezentativní léze. Incizní biopsie se provádí zejména u susp. neoplastických procesů, ulcerativních procesů nebo u velkých procesů, kde je nutno zhodnotit přechod normální a změněné kůže z hlediska invazivity procesu, a provádí se na přechodu léze a normální kůže (2/3 léze, 1/3 normální kůže). Třetím typem je excizní biopsie, která se provádí zejména u neoplastických a suspektně neoplastických procesů, při které se odstraní celý útvar.
 4. Vlastní odběr se provádí ve většině případů v lokální anestézii – anestetikum je nutno aplikovat přísně subkutánně (při intrakutánní aplikaci dochází k výraznému edému a vzniku artefaktů). Při odběru bioptickou jehlou je nutno kroužit jehlou jen v jednom směru, jinak se zvyšuje riziko vzniku artefaktů. S bioptátem je nutno manipulovat maximálně opatrně, neboť kůže je velmi náchylná ke vzniku artefaktů. Při odstřihování vykrouženého bioptátu od podkoží je nutno uchopit vzorek za podkoží, nadzvednout a odstřihnout. V žádném případě se nesmí pinzetou zmáčknout přímo kůže.
 5. Bioptát je nutno fixovat v 10% neutrálním pufrovaném formalínu. Doba fixace u 6mm bioptického vzorku před možností dalšího zpracováním je 24 hodin. Pokud se vzorky posílají v zimě, je nutno je chránit před zmrznutím (formalín mrzne téměř stejně jako voda). K zabránění zmrznutí (a tím zničení bioptátu) je vhodné v zimních měsících přidat do formalínu 95% etanol v poměru 1 díl etanolu a 9 dílů formalínu. Celkový objem formalínu by měl být 10–20x vyšší než je objem odebrané tkáně.
 6. Odeslání vzorku – vzorek je nutno odeslat k veterinárnímu dermatologovi / dermatopatologovi (není vhodné odesílat k humánnímu patologovi, neboť normální struktura kůže zvířat a člověka je odlišná, není vhodné odesílat k všeobecnému veterinárnímu patologovi s výjimkou kožních neoplazií – dermatohistopatologie jiných než neoplastických změn vykazuje výrazná specifika a ke stanovení diagnózy nebo diferenciálních diagnóz je více než vhodné použít expertízu klinického dermatologa).
 7. Se vzorkem je nutno odeslat bazální anamnézu a klinický nález, je nutno popsat dobu trvání, distribuci a lokalizaci lézí, přítomnost pruritu, dosud provedenou léčbu a úspěchy léčby, dosud provedená laboratorní vyšetření a vlastní diferenciální diagnostiku. Zapotřebí je též popis místa odběru. Tyto informace výrazně napomohou histopatologovi v diagnostice. Při odesílání vzorků ke mně, prosím vyplňujte mou žádanku – Dermatopatologická průvodka / žádanka zde.
  K umožnění dermatopatologické korelace je vhodné současně se vzorkem zaslat i klinické fotky pacienta a reprezentativních lézí. Zasílat lze na CD, USB nebo e-mailem na vetderm.rybnicek@gmail.com (velikost všech souborů v jednom mailu nesmí překročit 5 MB).
 8. Zabalení a zasílání vzorků: Vzorky zasílejte v těsnících odběrovkách, tyto je potřeba zabalit do buničité vaty a plastového uzavíratelného sáčku, aby v případě prasknutí nedošlo k vytékání formalínu z balíčku. Vhodnější je zaslání v kartonové krabičce (balíček) než v „polstrovaných“ obálkách. Prosím zasílejte vzorky přímo na uvedenou adresu spolu s mou žádankou. Laboratoř mi vzorky pouze zpracovává a dodává mi hotová sklíčka k odečítání.

Kožní bioptáty zasílejte do laboratoře na adresu:

MDgK plus spol. s.r.o.
Karásek 1767/1

621 00 Brno-Řečkovice

Bližší informace k doručení naleznete na stránce Cena a adresa.