Cena a adresa

Histopatologická zpráva je zasílána e-mailem (doporučuji uvádět e-mailovou adresu v žádance) a poštou s fakturou za vyšetření (zpráva i faktura jsou zasílány referující/mu vet. lékařce / lékaři, ne majiteli!) do 5–10 pracovních dnů od doručení vzorku do laboratoře (nikoli od odběru…). Výjimečně, v případě mé nepřítomnosti (dovolená, zahraniční pobyt) mohou být výsledky zaslány později, v tomto případě data a doba mé absence bude dostatečně dlouho dopředu oznámena v informacích na těchto webových stránkách.

Cena za vyšetření je aktuálně (platná od 1. 4. 2019) 1 500,- CZK + 21 % DPH při odběru jednoho až tří bioptátů (do průměru cca 10 mm) z jednoho pacienta, za každý další bioptát ze stejného pacienta + 60,- CZK + 21 % DPH!

U příliš velkých bioptátů (o průměru několik cm), kdy je nutno vzorek rozdělit na více sklíček, může být účtováno 60,- CZK za každé další sklíčko.

Pokud je k další diagnostice výjimečně nutno využít speciálních barvení k průkazu některých infekčních agens, jako jsou např. mykobakterie, plísně apod., závisí cena na typu barvení a množství bioptátů. Před případným provedením bude nejdříve tato možnost prodiskutována s referující/m veterinární lékařkou / lékařem.

Kožní bioptáty zasílejte do laboratoře na adresu:

MDgK plus spol. s.r.o.
Karásek 1767/1
621 00 Brno-Řečkovice

Telefonní kontakt do laboratoře: +420 733 133 428